Dr. Kaufman’ın video kanalından videonun daha uzun tutulmuş orijinal versiyonuna ulaşmak için LINK.

Eksozom fotoğrafı
COVID-19 fotoğrafı  –  “Thin-section electron micrograph of 2019 novel coronavirus grown in cells at the University of Hong Kong. “Each infected cell produces thousands of new infectious virus particles, which can go on to infect new cells.” Image from John Nicholls, Leo Poon and Malik Peiris, Univ. of Hong Kong, February 3, 2020.”
COVID-19 testi:
PCR grafiği
COVID-19 gen dizisi
Toksikolojide Eksozomlar: Kimyasal Madde Maruziyeti ve Çevresel Faktör Bağlantılı Hastalıkların Patogenezi 
Eksozomlar ve Haberleşme/İletişim
Multiveziküler Endozom
ACE2 reseptörlü eksozomlar
ACE2 reseptörlü COVID-19
Yeni Tip Koronavirüsün Keşfi
Yeni Koronavirüsün Nasıl Saptandığı
Eksozomlar toksin temizlerken
Bir Eksozom Ne Zaman Virüs Olur? (When is a Virus an Exosome? The Journal of Cell Biology. Volume 162(6), 2003:p.960)
https://www.bangkokpost.com/world/184…
Akciğer Kanserinde Yeni Likit Biyopsi Aleti Olarak Exo-miRNA’lar