Çığır açıcı, Basit ve Etkili bir Yöntem: Koronavirüs için Klordioksit Kullanımı

Doğal Biyofizik Uzmanı, Andreas Ludwig Kalcker

Klordioksit 100 yılı aşkın süredir TÜM virüs, bakteri ve mantar tiplerine karşı başarıyla kullanılmış bir molekül.

Oksidasyon yoluyla iş gören bir dezenfektan bu.
İnsan vücudunun her türlü patojenden kurtulma yolu olarak kullandığı ve bir oksidasyon prosesi olan FAGOSİTOZ ile oldukça benzer şekilde çalışıyor bu molekül.

Klordioksit sarımtrak bir gaz olup, transfüzyon için kullanılacak kanların dezenfeksiyon ve muhafazasında kullanımı kanunen mecburi olmasına rağmen, konvansiyonel farmakopeye [ilaç kitabı] etken madde olarak bir türlü alınmıyor.

Geriye toksik kalıntı bırakmadığından şişe sularında da da kullanılmakta.

Suda çözünürlüğü hayli yüksek bir gaz bu ve takribi 11°C’de de buharlaşıp gidiyor.

Son çıkan COVID19 tipi koronavirüsü salgını için ise ivedilikle devreye sokulabilecek yeni bir yönteme ihtiyaç var.

Suda kullanılacak düşük doz klordioksit, ideal biçimde hem hızlı hem de etkili sonuç almamızı sağlayacak bir çözüm.

Çözüm yolu ise çoğu zaman inanılmaz basit oluyor.

Şöyle düşünelim: Virüsler oksidasyona kesinkez duyarlı mı? Duyarlı. Klordioksit de madem nakil için kullanılacak kanı HIV gibi virüsler ile diğer patojenden arındırabilecek kapasitedeymiş, o halde aynı şeyi koronavirüs için niye yapmasın?

Klordioksit virüsleri seçerek, göz açıp kapayıncaya kadar oksitleyiveriyor. Virüsün kapsit proteinlerinin yapısını bozarak içerdeki genetik materyali oksidize ediyor, böylelikle virüs etkisiz hale geliyor.

Klordioksitin ağızdan alımı ve hatta parenteral yoldan vücuda tanıtılması tam 13 yıldır tarafımdan çalışılmakta. Ve şu anda klordioksitin parenteral kullanımı için 3 de ilaç patentine sahibim.

Şu ana kadar çözüm olarak önerilebilen birtek aşı var, ki inanılmaz yavaş ve riskli bir proses bu, zira hasta düşmüş bedenin buna [aşı] yanıt verebilecek kadar bile enerjisi olmayacaktır.

Klordioksitin BÜYÜK avantajı, virüslerin BÜTÜN ALTTİPLERİNE (suş) karşı da etkili olması ve bu şekildeki bir oksidasyon prosesine virüslerin DİRENÇ filan geliştirmesinin mümkün olmamasıdır.

Unutmayalım ki bu madde 100 yıldır atık su temizliğinde kullanılıyor ve şu ana kadar direnç geliştirmiş tek patojen de bulunmuyor.

Klordioksitin koronavirüse karşı etkili olduğunu gösteren bilimsel kanıt zaten mevcut.
COVID-19, SARS-COV-2’den geliyor biliyoruz ki ve genel manada İNSAN korona virüs ailesinde CLO2’nin etkinliği gösterilmiş durumda.

Kedilerde ve köpeklerde görülen respiratuar korona virüsleri ile yine kedilerin enfeksiyöz peritonitisinde de etkili klordioksit.

Yine, oksidasyon yoluyla virüslerin kapsit proteinlerinin yapısını bozuyor ve çok kısa sürede virüsler etkisiz hale geliyor.

Klordioksitin ağızdan alımı yeni bir antiviral yöntem olarak görülmeli, zira bu bir OKSİDAN,
HANGİ alttipi veya çeşidi olursa olsun virüslerin tümünü YAKARAK ortadan kaldırıyor.

İçinde bulunduğumuz durumun aciliyeti düşünüldüğünde, klordioksitin ağızdan alımı halihazırda bilinen/denenmiş bir protokol dahilinde DERHAL uygulamaya geçirilmelidir.

Peki ya toksisite?

İlaçlarla ilgili en büyük problem genellikle toksisite ve yaratılan yan etkilerdir.

Klordioksitin olumlu fizibilitesini gösteren yeni çalışmaları var elimizde.

İnhalasyon durumunda toksisitesi bilinmesine rağmen, klordioksitin ağızdan alımında, yüksek dozlarda dahi ölümle sonuçlanan vaka bugüne kadar olmamıştır.

LD50 değeri 14 gün için kilogram başına 292 mg olup, 50 kiloluk bir yetişkin için bu,
14 süreyle su içinde çözünmüş 15.000 mg’a varan klordioksit alımı demektir ki bunu yapmak neredeyse imkansızdır.

50 ppm’lik 100 ml’lik su günde 10 defa alındığında bile subtoksik oral doz değerinde kalınmaktadır, kaldı ki bu da günde 0,5 gram bile etmemektedir.

Klordioksit insan vücudunda ayrıştığında ortaya gözardı edilebilir miktarda tuz (NaCl) ve oksijen (O2) çıkmaktadır.

Kangazı tahlilleri, [klordioksit kullanan] hastaların akciğer oksijenasyon kapasitesinin muazzam arttığını ortaya koymaktadır!

Genel itibariyle virüsler benzer şekilde iş görür ve (bakteri veya insan hücresinden oluşan) konağa bağlandıkları andan itibaren içeri enjekte edilen nükleik asit kısımları, enfekte edilen hücrenin protein sentezi işlevini devralır.

Viral nükleik asidin bazı bölümleri, kapsitteki genetik materyalin replikasyonundan sorumludur.
Bu nükleik asitlerin mevcudiyetinde ClO2 (klordioksit) molekülü kararsızlaşarak ayrışmaya gider ve ortama oksijen verir, bu ise mitokondri aktivitesini artırarak civar dokunun oksijenasyonunu, dolayısıyla da bağışıklık sisteminin daha verimli çalışmasını sağlar.

DNA, RNA gibi nükleik asitlerde guanin, sitozin, adein ve timin gibi ‘pürin’ ve ‘pirimidin’ asitlerinden oluşan bir zincir bulunur.
‘Adenin’ olacaktı o, pardon…
Zincirler bu 4 birimin sıralamasına göre birbirinden ayrılır.
Hem DNA hem RNA’da bulunan guanin, oksidasyona fazlasıyla duyarlıdır ve bu işlem sonrası yanürün olarak ortaya 8-Oxoguanin çıkar.

CLO2 molekülü guanininle temasta bunu oksidize ettiğinde ortaya 8-Oxoguanin çıkar ve böylelikle viral nükleik asitlerin baz çiftleşmesi bozulmuş olur.

Protein kapsitlerinin replikasyona devam edip tam işlerlikli virüs formasyonuna gitmesi böylelikle, CLO2 (klordioksit) molekülünce engellenmiş olur.

CLO2 molekülünün sahip olduğu özellikler kinik tedavi için kendisini ideal aday yapıyor.

Sahip olduğu seçici oksidasyon gücüyle, ASİDOZU azaltma kapasitesi hayli yüksek!

Ortaya koyduğum verilerle kanıtladığım üzere klordioksit, doku ve mitokondrilerde artışa geçirdiği oksijen sayesinde, akciğer hastalığı olanların hızla iyileşmesini sağlıyor.

Kontraendikasyon ve dikkat edilmesi gereken noktalar ne olabilir?

Kullanımla ilgili herzaman dikkat edilecek noktalar olacaktır.
Klordioksit, antioksidanlar ve türlü asitlerle tepkimeye giriyor.
Klordioksitin patojen imha etkisini ortadan kaldıracağından, tedavi süresince C vitamini (askorbik asit) alımını tavsiye etmiyoruz.
Birinin ANTİoksidan etkisi, diğerinin seçici oksidasyon etkisine ket vuruyor.
O yüzden, klordioksit alındığı günlerde antioksidan takviye kullanımını önermiyoruz.
Warfarin tedavisi gören hastalarda mide asidinin etkiyi köreltmediği gösterilmiş durumda.
Sık aralıklarla yapılan tahlillerle, Warfarin dozunun fazla kaçıp kaçmadığını kontrol etmemiz gerekiyor, zira klordioksitin kan akım hızını artırdığı artık biliniyor.

Klordioksit suda çok iyi çözünüyor ve bir avantajı da hidrolize olmaması.
O yüzden de, KLOR gibi geride toksik trihalometanlar (THM) atıkları asla bırakmıyor.
Ayrıca, fetüste herhangi bir şekilde genetik mutasyon yahut malformasyon da oluşturmuyor.

Bu bileşikle oluşturulmuş solüsyon ağızdan ve hatta damar yoluyla alınabilecek şekilde geliştirdiğimiz protokoller var.

Doktorlardan kullanımı yasal zemine dayanıyor mu, hemen alıp kullanabilir miyiz diye soru alıyoruz.

Evet var.

Helsinki Dünya Tabipler Birliği Genelgesi’ne göre her hekimin ilaç deneme hakkı var.
İnsan deneklerle girişilecek tıbbi araştırmaların etik prensipleri başlığı altında bu haktan bahsediliyor.

Doktorun ispatsız müdahaleleri klinikte kullanımı hakkında:

37. Hastanın tedavisinde kullanılabilecek ispatlı müdahale bulunmuyosa yahut denenmiş müdahaleler sonuç vermediyse, uzman görüşü ve hastanın (veya yasal temsilcisinin) da aydınlatılmış rızası alınmak suretiyle, kişinin hayatını kurtaracağına dair ümit görüyor, sağlığı geri getireceğini yahut hastanın ıstırabını ortadan kaldıracağını düşünüyorsa, ispatsız(!) müdahaleleri deneyebilir. Bu tarz müdahalelerin daha sonra güvenlik ve etkinliklerinin değerlendirilebilmesi için inceleme altına alınması gerekir–tabii ki. Tüm vakalarda yapılan müdahalenin kayıt altına alınması ve uygun olduğu durumlarda kamu erişimine açık hale getirilmesi gerekmektedir.

Umarım videom çok kişiye ulaşır ve çok insanın hayatı kurtulur.

Teşekkür ederim. Ben Andreas Ludwig Kalcker.

  • Clo2’nin damar yolu uygulaması sonrası yapılan kan gazı analizi\N(500 ml, 50 ppm ClO2 -elektrolitik-)
  • Damar yolu uygulaması sonrası yapılan kan gazı analizi\N(250 ml, 50 ppm ClO2 -elektrolitik-)

Vitamingiller sitesinde ve YouTube kanalında Klordioksit ile ilgili bilgi içeren bağlantılar:

Kerri Rivera, 2014 AutismOne Kongresi Sunumu – Türkçe altyazılı – Deşifre Metinli

Kerri Rivera, 2015 AutismOne Kongresi Sunumu – Türkçe altyazılı – Deşifre Metinli

Kerri Rivera ile CD-Otizm Protokolü Üzerine Söyleşi 

CD Otizm Protokolü – PERHİZ

Kalcker Parazit Protokolü – Önbilgi

Kerri Rivera CD Otizm Protokolü ile İlgili Soruları Yanıtlıyor – 1

Kerri Rivera CD Otizm Protokolü ile İlgili Soruları Yanıtlıyor – 2

Kerri Rivera CD Otizm Protokolü ile İlgili Soruları Yanıtlıyor – 3

Kerri Rivera ile “Alternatif” Röportaj

YouTube Videoları

MMS – Kloridoksit Gerçekleri

Andreas Kalcker Klordioksiti Anlatıyor

Günlük Klordioksit Hazırlanışı

Toz Sodyum Kloritten Solüsyon Hazırlama 

Kerri Rivera’nın Otizm Protokolü – Türkiye Deneyimleri 

Kerri Rivera’nın Türkçeye kazandırılmış, otizm ve diğer pekçok kronik dejeneratif hastalık tedavisinde olumlu sonuç veren Klordioksit ile Tedavi Protokolü’nün en ince ayrıntısına kadar anlatıldığı kitap:

Otizm Olarak Bilinen Belirtilerden Kurtulmak

Kitabın İngilizce (online) Orijinali

Andreas Ludwig Kalcker Kişisel İnternet Sitesi

Kerri Rivera İnternet Sitesi

Türkiye’den Hazır Klordioksit Yapım Setine Ulaşmak için Bağlantı