MSG bir sinir sistemi uyaranıdır.
John Hopkins Üniversitesi’nden son çalışma, sinir sisteminin uyarılmasının bağışıklık sistemini doğrudan etkilediğini gösteriyor.
ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), MSG’nin bazı kişilerde astım atakları oluşturduğunun kanıtlandığını kabul ediyor.
MSG’nin ABD gıda piyasasındaki payı arttıkça, astım ölümleri de artış gösteriyor.
ABD gıda piyasasında MSG kullanımı arttıkça çocuklarda görülen alerjilerde de artış görülüyor.
Çevreyi Koruma Dairesi (EPA), sinir sistemine etkisi MSG’de bulunan glutamat amino asidiyle aynı olan serbest L-glutamik asit ihtiva eden bir tarım spreyinin meyve ve sebzelerde büyümeyi arttırmak amacıyla kullanımına izin veriyor. Bir süre sonra bu uygulama durduruluyor.

Otizm alanındaki en son çalışmalarda sorunla bağlantılı iki genetik alan tespit edilmiş durumda.
Bu genler, vücuttaki glutamat reseptörleri ve sinapslara yönelik preteinlerin kodlanmasından sorumlu genler.
Glutamat, epilepsi (sara) nöbetlerine yol açıyor.
Otizmli çocukların %20’sinin aynı zamanda epilepsisi var.
Glutamat, histamin yanıtını arttırıyor.
Otizmli çocukların ekseriyasında gıda alerjileri var.
Bazı otizmli çocuklara glutensiz/kazeinsiz beslenmek iyi geliyor.
Gluten ve kazeinde (yani buğday ve süt proteinlerinde) yüksek miktarda glutamat bulunmakta.
Glutamat, düzgün sindirim işlevi için elzem olan ‘taurin’ seviyesinin düşmesine yol açıyor.
Otizmli çocukların ekseriyasında sindirim sistemi ile ilgili sorunlar görülüyor.
Glutamat, beynin amigdalını hedef alıyor.
Amigdal aşırı uyarıldığında otizmde en yaygın görülen davranış oluşuyor: tehdit olarak algılandığından başkalarının gözlerine bakamama durumu.

Farelere enjeksiyonla MSG verildiğinde glutatyon seviyeleri düşüyor.
Glutatyon, bağlanıp vücuttan atılmasını sağladığından çocukları cıva zehirlenmesinden koruyan antioksidan.

Viral aşıların hemen hepsinde glutamik asit, diğer bazılarında ise cıva kullanılıyor.
Aşıların çocuklarda otizmi tetikleyen çevresel faktörlerden biri olduğu düşünülüyor.
Çevredeki cıva miktarı ayrıca hava kirliliğine bağlı olarak da artıyor.

Sigara sanayii nikotinin bağımlılık yapıcı etkisini arttırdığından sigarada amonyak kullanıyor.
Kan dolaşımına geçmiş amonyak beynin kan-beyin bariyerini kolaylıkla geçiyor.
Kandaki amonyak kan-beyin bariyerini geçtiğinde, burada glutamata dönüştürülüyor.

Pankreasımızda glutamat reseptörleri (alıcıları) var.
Glutamat insülin sekresyonunu, insülin sekresyonu da açlık hissini tetikliyor ve glutamat, laboratuvar hayvanlarında obezite ve insülin direncine yol açıyor.
Laboratuvar araştırmaları yapan bilimadamlarının kobay hayvanlarını şişmanlatmak için kullandıkları yöntem, onlara MSG enjekte etmek.

İnsanlarla yapılan deneylerde de, yenildiği takdirde MSG’nin kandaki serbest glutamik asit seviyesini, dolayısıyla da insülin seviyesini yükselttiği tespit edilmiş.
Glutamatla şişmanlatılan obez hayvanlar, yağ hücreleri tarafından salgılanan ve bilimadamlarının obeziteyi tedavideki ümidi leptine de direnç kazanıyor.
Obezite ve Tip II Diyabet, MSG Amerikan diyetine girdi gireli çocuklarda salgın boyutunda görülmeye başlıyor.
Hatta ABD’de son 30 yıl içinde Tip II Diyabet İKİ KATINA çıkıyor.

WebMD’den makale
Çin’in genç nüfusunda obezite oranları her onyılda %10’luk artış gösteriyor.

CNN Haberi
Tip 1 Diyabetten muzdarip insanların %85’i, glutamik asit dekarboksilaz (GAD) antikorlarına pozitif çıkıyor. Bu, vücuttaki glutamat fazlasını GABA‘ya çeviren enzim.

MSG’deki glutamatın damar büzücü etkisi var.
MSG daha ziyade tuzlu, işlenmiş Amerikan tarzı yiyeceklere konuyor.
Kanadalı ergen yaş grubuna baktığımızda, bugün yüksek tansiyon şikayetinin rekor düzeye ulaşmış olduğu görülüyor.
Amerika’daki hipertansiyon insidansı bir on sene öncesine göre %30 artmış durumda.
Bazı Amerikalıların “tuza hassas” hipertansiyonu var.
ABD için kardiyovasküler hastalıkta başı çeken faktör, yüksek tansiyon.
Bugün milyonlarca Amerikalı yüksek tansiyonlarını geçirmek için kalsiyum kanalı bloke edici ilaç alıyor.
MSG’deki glutamat, kalsiyum kanalını açıcı etkiye sahip.

Yüksek tansiyon, inme için bir risk faktörü.
Asyalıllar 1908’de keşfedildiğinden beri bol miktarda MSG tüketiyorlar.
Bugün Asya ülkelerindeki genç yetişkinlerde inme insidansı rekor düzeye ulaşmış durumda.

Bir diş hekimi tarafından, haricen uygulanacak enflamasyon alıcı bir merhemin migren ağrılarını hafiflettiği keşfedildi.
Bu hekime göre ağızdaki üst çene azı dişlerinin üstünde oluşacak enflamasyon sinirlere baskı yaptığından migrene yol açıyor.

MSG, histamin yanıtı oluşturuyor.
Histamin, enflamasyon yapıyor.
MSG, bu şekilde bir migren tetikleyici olarak karşımıza çıkıyor.

Fibromiyalji tedavisi için en son çıkan ilaçların hepsi glutamat seviyelerini düşürücü etki yapan anti-epileptik ilaçlar.
Hastanelerde, nöbet önleyici ilaç kullananların MSG’den uzak durmaları gerektiği uyarısı yapılır hastalara.
Glutamat bloke edici ilaçlardan GlaxoSmithKline’nın Lamictal (lamotrigine) adlı ilacı ABD’de “Grand Mal” veya jeneralize tonik-klonik nöbet tedavisi için ruhsat almıştır.
Anestetik ilaç Ketamine de bir glutamat blokeridir.

İnme geçiren hastalara artık glutamat blokeri ilaç veriliyor.
MSG’de glutamat var.
İleri seviyede Alzheimer’s hastası olanlar glutamat blokeri ilaç memantine kullandıklarında düzelme gösteriyor.
MSG’de glutamat var.
A.L.S. hastaları da artık glutamat blokeri ilaçlarla tedavi ediliyor.
MSG’de glutamat var.
MS hastaları da yakında glutamat blokeri ilaçlarla tedavi edilmeye başlanabilir.
MSG’de glutamat var.
Yaşlı bakım evlerinde kalanların pekçoğu inme, Alzheimer’s ve A.L.S’den muzdarip insanlar.
MSG imalatçıları şimdi de ürünlerinin yaşlı bakım evlerinde kullanılması için lobi yapmakla meşgul.

Glutamat blokeri Lamictal, manikdepresif psikoz (bipolar hastalık) tedavisinde kullanılıyor.
MSG’nin Amerikan gıda zincirine girişi 2. Dünya Savaşı sonrasına denk geliyor ve ondan sonra hızla yükselişe geçiyor.
1952 yılında beri ABD’de ergen ve genç yetişkin yaş gruplarında intihar oranları neredeyse üç katına çıkıyor.
Çin yemeği yapımında kullanılan işlenmiş gıda malzemeleri MSG yüklü.
Çin, dünya genelinde intihar oranlarının %42’sini omuzlamış durumda.
Ketamine – glutamat blokeri ilaç – TEK BİR GÜN kullanıldığında deneye katılan hastaların %71’inde depresyonu ortadan kaldırıyor.

Kan-beyin bariyeri insan beyinin büyük bölümünü kaplayıp koruyor.
Beynin hipotalamus bölümü ise bu bariyerle korunmuyor.
Kobay hayvanlarına MSG yedirildiğinde beynin hipotalamus bölümünün zarar gördüğü gösterilmiş.
Hipotalamus, hipofiz bezi ve tüm endokrin sistemin işleyişini yönetiyor.
MSG hassasiyeti olan kişilerin çoğunda hipotiroid çıkıyor.

Hipotalamus vücut sıcaklığını ayarlayan merkez.
Bugünlerde pekçok genç sporcu, serbest glutamat (MSG) ihtiva eden vücut geliştirme ürünleri kullanmaya sevk ediliyor.
Genç sporcularda sıcak çarpmasına bağlı ölümlerde artış var.