Tablo gitgide daha iç karartıcı bir hal alıyor. Ortalıkta ne var ne yok her hastalıktan korkmaya şartlandırılmışız. Gel gör ki, bulaşıcı enfeksiyonel hastalıklardan korunalım diye uyguladığımız bunca şeye rağmen toplum olarak sağlığımız daha ileriye gitmiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde hemen bir yüz yıl öncesine göre bile kronik hastalık vakaları çok daha yüksek oranlarda seyrediyor (1). “Yeryüzünden kökü kazındı” zannettiğimiz bazı çocukluk çağı hastalıklarının ise aslında sadece adlarının değiştirilmiş ve bugün pekala bizlerle olduklarını da öğrenmiş bulunuyoruz bugün (2). Ve elbette bugün, güvenle kullanılıp kullanılamayacaklarını ortaya koyacak çalışmalar için gerekli zaman dahi tanınmadan korkutucu bir hızla hergün bir yenisi daha kullanıma alınmakta olan aşıların içeriğindeki maddelerle ilgili de bilgimiz her geçen gün artıyor (3).

Bu konuya farklı bir açıdan bakabildiğimizi düşünün bir…

Hastalık dediğimiz sürecin bir amacı olduğunun anlaşıldığını…

Aşıların icat edildiği dönemden bu yana aslında kullanılagelmiş, toksik etkisi olmayan ve 200 yılı aşkın bir süre boyunca da hastalık önlemede etkinliği ispatlanmış bir alternatifin varlığının bilindiğini…

Vücutla işbirliği yaparak çalışan, genel manada sağlığı arttıran bir alternatif olduğunu….

Korkacak hiçbir şey olmadığını kavradığımız o anı düşünün…

Evet hasta düşmek eğlenceli bir şey değil. Fakat ezelden beri hayatın bir parçası olagelmiş. Burada sorulması gereken daha “derin” soru şu: Niye hasta oluruz?

Gelin şöyle basit bir resim üzerinden düşünelim:

Yetişkinlikte hasta düşmek zor iş. İş günü kaçar. Planlar aksar. Hatta bazen yataktan bile çıkamazsınız. Ama önünde sonunda iyileşir, kendinizi daha iyi hissedersiniz. (Tabii bazen bu süreç uzayabilir fakat buna daha sonra ayrıca değineceğim.) Ve hatta çoğu zaman hasta düşmeden önceki halimize kıyasla hastalığı atlattıktan sonra bazı yönlerden kendimizi çok daha iyi de hissederiz. Muazzam bir şeydir bu. Ve aslında vücudumuzun çalışma şeklinin bir parçasıdır.

Ancak bir anne veya baba olarak çocuğunun hastalandığını görmek biraz daha zor olabilir bizler için. Çocuk ateşlenir, huysuzlaşır, anne-baba olarak çocuğum yeter ki eski sağlığına kavuşsun da ne gerekirse yapmaya hazırım diye düşünürsünüz. Ancak önünde sonunda çocuk da hastalıktan çıkar. Ve yine aynı şekilde, sağlığına yeniden kavuştuğunda o çocuğun da bazı yönlerden eskisinden de iyi durumda olduğunu görürsünüz.

Elbette bazı hastalıklar vardır ki mümkünse hiç karşılaşmamak en iyisidir—örneğin, bir yenidoğan için boğmaca ve kapıldıktan sonraki 24 saat içinde ölüme götürebilen menenjit gibi (4). Ancak bu ikisinin haricindeki çoğu enfeksiyonel veya bulaşıcı hastalık için temiz suya erişim ve iyileşmeye bütüncül yaklaşım şartı ile hastalığın hükmünü tamamlayıp geçip gitmesini beklemek yapılacak en iyi şeydir. Tabii küçük bir çocuk sözkonusu ise, ilgili bir ebeveynin şefkatli ancak dikkatli gözetimi ile birlikte düşünüyoruz bu süreci.

O halde, hastalıkları önleme—veya profilaksi—yöntemlerinden bahsederken konu enine boyuna düşünülmüş, her seçenek iyice değerlendirilmiş olmalı.

2016_HP_Conf-Cilla-Homeoprophylaxis_LogoHomeopati profilaktik olarak 200 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Hatta öylesine etkili ki, Prusya Kralı 1838’de ‘kızıl’ın önlenmesi için kullanımını şart koşuyor (5). Daha yakın zamanlarda ise hakikaten milyonlarca kişiyi kapsayan deneylerin yapılmış olduğunu görüyoruz Küba, Brezilya, Hindistan ve diğer ülkelerde ve bu deneylerde kaydedilen koruyucu etkinlik düzeyi %90 civarında oluyor (3, 6). Hastalık önlemede hiçbir yöntem biliyoruz ki %100 etkili olamaz. Ancak bu oran, ardı ardına yapılan çalışmaların hepsinde istikrarlı şekilde yakalandığından, homeopatik profilaksinin (veya buna kısaca “HP” de diyebiliriz) aşılarla başabaş gittiğini rahatlıkla söyleyebiliz ve üstelik HP vücuda yabancı veya toksik başka herhangi bir şey de vermeden çalışıyor.

Homeopatiyi profilaktik amaçlı—yani bir başka deyişle, hastalıktan korunma amaçlı–kullanma fikri 1799’da bizzat homeopatinin kurucusu, Alman bir tıp hekimi olan Samuel Hahnemann tarafından önerilmiştir. Hahnemann hasta olmanın da bir nedeni olduğunu gayet iyi biliyordu elbette. Ancak kızıl, vurduğunda yıkan bir hastalık olabildiğinden kendisi Belladona‘dan elde edilen homeopatik ilacın kızıla karşı profilaktik etkisini keşfettiğinde durumdan ziyadesiyle memnun olmuştu (7).

HP hemen hemen tüm hastalıklar için başarıyla kullanılagelmiştir. Şöyle de bir avantajı vardır; yeni sayılabilecek bir hastalıkla karşılaşıldığında belirti tablosu oluşturulduğunda–yani Genus Epidemicus belirlendiğinde–bu hastalığa karşı koruma sağlayacak nozod iki hafta kadar kısa bir süre içinde üretilebilir.  Normal şartlarda aşı geliştirme süreci altı ay ila en az bir yılı bulabildiğinden bunun HP’nin sunduğu ne büyük bir avantaj olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

HomeoImmunizations

 

Homeopati enerji düzeyinde çalışır. Doğadaki bir madde seyreltilir ve belirlenmiş kurallara sadık kalınarak defalarca dövülür, ta ki kullanılan orijinal maddenin tek bir molekülü bile kalmayıncaya dek. İster hayvan ister bitki isterse mineral olsun, geriye kullanılan maddenin salt saf enerjisi kalır. Bu daha sonra içmek veya emmek suretiyle ağızdan vücuda alınır, ki bu da hastalık kapmanın doğal yoludur ve vücut daha sonra bununla ne yapmak istiyorsa enerji düzeyinde bunu gerçekleştirir ve elbette vücut iyileşmeye programlıdır. 200 yılı aşkın bir süre önce ortaya çıkışından bu yana homeopati ile ilgili sayısız test ve deneyde işe yaradığı, çalıştığı gösterilmiştir. Homeopatinin bugün halen daha dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor olmasının sebebi güvenli, incitmeden uygulanabilir ve etkili olmasıdır.

Ehil ve yetkin bir homeopat kişinin gösterdiği fiziksel, duygusal ve hatta zihinsel belirtileri takip ederek bunların niye oluştuğunu bulmak üzere eğitilmiştir. Belirtilerin niye ortaya çıktığı tespit edildikten sonra homeopatik ilaç verilir. (4,000’in üzerinde homeopatik ilaç bulunmakta olduğundan, içleirnden en doğrusunu seçmek özen ister.)

“Plasebo” etkisi değildir tedavinin sağladığı, homeopatinin gerek bebeklerde gerekse hayvanlarda ve hatta tarım arazilerinde verdiği başarılı sonuçlar belgelenmiştir (8).

Hastalıklara karşı profilaktik olarak homeopatik nozod kullanılır. Nozodlar da aynen homeopatik ilaçlar gibi hazırlanır, vücuda ağızdan tanıtılır ve vücut da sanki hastalık etmeniyle karşılaşmış gibi davranır. Muazzam bir seyreltmeden geçtiğinden, alınan nozoddan hastalığın kendisinin kapılmasına imkan yoktur. Ancak vücut hastalığın enerjetik şeklini görür ve buna karşı aynen olması gerektiği gibi bütüncül ve doğal şekilde tepki verir.

Kanda titer oluşumu veya hastalığa özel antikor geliştirme fikri belirli bir hastalığa karşı bağışıklık geliştirilmiş olduğunun göstergesi, “altın standardı” olarak kabul edilir. Ancak bu hatalı bir düşünce şeklidir. Hastalıkla mücadelede esasen antikor oluşumu meydana gelen en son şeylerden biridir (9). En az yirmi yıldır da mesela boğmaca (pertussis) antikorlarlarının mevcudiyetinin bağışıklık garantisi olmadığı bilinir (10). Dahası, kanda antikor mevcudiyeti olmasa dahi çoğu kez bağışıklığın yine de sağlanmış olduğu da çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur (11).

İş enfeksiyonel ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaya geldiğinde bilinmesi gereken en önemli şey, hastalıkların dünyamızın bir parçası olmasının bir sebebi olmasıdır. Dikkatli ve özenli şekilde hastalıkla birlikte çalıştığımızda aynı hastalıktan sağlığımız fayda görür. Ancak iş bu hastalıklara karşı bağışıklanmaya geldiğinde, aşıların tek seçenek olmadığı bilinmelidir. Homeoprofilaksi tam 200 yılı aşkın süredir kullanılan ve kendini kanıtlamış toksik içeriği olmayan bir seçenektir. Bu nedenle de mutlaka değerlendirmeye alınması gerekir.

 

2013 03 - Cathy Lemmon (1)

Homeoprofilaksi uygulayıcısı ABD’li homeopat Cathy Lemmon aynı zamanda Homeoprofilaksi: Hastalıklardan Korunmada Dünya Çapında Bir Seçenek isimli oluşumun kurucularından. HP’nin uluslararası tanıtım çalışmaları için konferanslar düzenlemeye devam ediyor.

HP eğitimi Avustralyalı ünlü homeopat Isaac Golden ile Almanya’dan Ravi Roy ve Carola Lage-Roy’un sunduğu programlara dayanıyor. Aşı yaralanmalarının homeopatik tedavisi üzerine aldığı sertifikaların yanısıra Hollanda’daki ARHF’den epidemi ve travma tedavisi sertifikası da var. School of Homeopathy’de tamamladığı homeopati eğitimini şu anda Almanya’daki Gesundes Bewußtsein akademisinden aldığı uzmanlık eğitimleri ile destekliyor, aynı zamanda da Londra’daki College of Practical Homeopathy’de lisans üstü eğitimine devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülkede HP üzerine eğitimler veren Cathy Lemmon’ın aralarında Homeopathic Links, Hpathy ve Almanca yayın yapan homeopati dergisi Surya da olmak üzere pekçok uluslararası dergide yayımlanmış makaleleri mevcut. Homeopathy-and-SN ismini verdiği email listesi ile on yıla yaklaşan bir süredir özel gereksinimleri olan insanlara ve sağlık profesyonellerine homeopatik tedavilerinde yardımcı oluyor.

Teksas Homeopati Derneği yönetim kurulu üyesi olan Cathy aynı zamanda Ulusal Homeopati Merkezi ve Pastoral Tıp Derneği üyesi.

 

Kaynakça:

1 – Marshall Protokolü Veritabanı: Otoimmünite Araştırmaları Vakfı – http://mpkb.org/home/pathogenesis/epidemiology (son güncellenme tarihi 9 Eylül 2012); erişim tarihi 24-03-2016

2 – H. Ratner et al., “The present Status of Polio Vaccines,” (Polio Aşılarının Mevcut Durumu) Illinois Medical Journal, vol. 118, nos. 2, 3, pp. 84-93, 160-68.

Edited from a transcript of a panel discussion presented before the Section on Preventive Medicine and Public Health at the 120th annual meeting of the Illinois State (USA) Medical Society in Chicago, May 26, 1969. AS QUOTED IN Humphries, Suzanne (MD) and Bystrianik, Roman, Dissolving Illusions: Diseases, Vaccines, and the Forgotten History, © 2013, Humphries and Bystrianik, pp. 232-33.

Transvers Miyelit Bilgi Formu: http://www.ninds.nih.gov/disorders/transversemyelitis/detail_transversemyelitis.htm

(Akut) Flask Paralizi:
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Acute+flaccid+paralysis

(Paralitik) Polio:
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/polio/basics/symptoms/CON-20030957

Ayrıca bkz.:
Hugmphries, Suzanne (MD) and Bystrianik, Roman, Dissolving Illusions: Diseases, Vaccines, and the Forgotten History, © 2013, Humphries and Bystrianik, pg. 247 (pp. 222-292 – Ch. 12)

3 – http://www.homstudy.net/Research/ ; http://homeopathyplus.com/Homeoprophylaxis-Human-Records-Studies-Trials.pdf

4 – http://www.cdc.gov/pertussis/pregnant/mom/deadly-disease-for-baby.html and http://www.meningitis.org/symptoms

5 – Roy, Ravi and Lage-Roy, Carola, Impfbedingte Erkrankungen erkennen und behandeln – Homöopathischer Ratgeber Nr. 15 (The Recognition and Treatment of Vaccine-related Injuries – Homeopathic Guidebook Number 15); © 2015, Lage & Roy Verlag; pp. 42-43.
AND
Roy, Ravi and Lage-Roy, Carola, Die homöopathische Prophylaxe bei Kinderkrankheiten – Homöopathischer Ratgeber Nr. 4 (Homeopathic Prophylaxis for Children’s Diseases – Homeopathic Guidebook Number 4); © 2013, Lage & Roy Verlag; pg. 31.

6 – Küba: http://hpathy.com/homeopathy-papers/homoeopathic-immunisation-against-leptospirosis-in-cuba/ ;
Brezilya: http://homeopathyplus.com/homeopathic-immunisation-for-meningococcal-disease/ ;

Hindistan: http://www.thehindu.com/thehindu/2003/04/02/stories/2003040204970400.htm,

Hindistan: http://homeopathyplus.com/human-homeopathic-prevention-records-studies-and-trials/

7 – Hahnemann, Samuel, “Cure and Prevention of Scarlet Fever”, The Lesser Writings – collected and abridged by R.E. Dudgeon, MD, B. Jain Publishers, Ltd. New Delhi, India; 10th Impression: 2010. pp. 369-385.

8 – İnsanlar: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.homeopathic-cure.com%2Fimages%2FNEW_BORN_INFANT_AILMENTS_AND_HOMEOPATHY.doc

(Bebekler); http://www.homeopathy.co.nz/success-stories/; http://healthyhomeopathy.com/category/success/; http://www.impossiblecure.com/showstories.php

Hayvanlar: http://www.homeoanimal.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Animal%20Homeopathy-US-Broad%2B&utm_term=%2Bhomeopathy%20%2Banimal&utm_content=EN%20Homeopathy%20Animal; http://myhomeopathic.com/html/Livestock/default.asp

Toprak: http://homeopathyplus.com/category/agrohomeopathy/; https://homeopathtyler.wordpress.com/agrohomeopathy-homeopathy-for-plantssoilfarmingcrops/;

9 – http://vaccinationcouncil.org/2012/06/20/an-interview-with-research-immunologist-tetyana-obukhanych-phd-part-2/

10 – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC128194/; Vaccine, 2001 Oct 15:20 Suppl 1:838-41;

11 – Bracho, Dr. Gustavo, “Homeoprophylaxis: Evidences from Basic Research and Practical Applications”. HRI, Barcelona, June, 2013.