İlk bölümde naltreksonun NÖRO-PSİKO-İMMÜN hastalıklar seçkisinden Alzheimer, Parkinson, Otizm, ALS… bunun yanında Fibromiyalji, Romatoid Artrit, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu, Epilepsi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Transvers Miyelit, İritabl Bağırsak Sendromu, İltihabi Bağırsak Hastalıklarından Crohn ve Ülseratif Kolit ve son olarak da Kanser üzerindeki etkisini dökümlemiştik. Şimdi kaldığımız yerden düşük dozda naltreksonun sağlığa faydalarına devam edelim:

9) LDN, Ruh Halini ve Yaşam Kalitesini İyileştirebiliyor

Düşük doz naltreksonun immün sistemi gerektiği gibi dengeleme gibi hayati bir rolü başarıyla oynağından bahsetmiştik. İşte bu sayede vücut iltihabi yapıdaki otoimmün saldırıyı azaltmış olduğundan hastanın ağrısı-sızısı da dinmiş, asgaride azalmış oluyor.

LDN’in opioit aktivitesini de arttırıcı etkisi bulunduğundan kişi strese/egzersize daha dirayetli hale geliyor, daha fazla sosyalleşiyor, duygusal manada LDN’le yaşadığı rahatlamadan dolayı genel olarak keyfi de yerine geliyor. Otizm ve depresyon tanılı kişilerin LDN’e yanıt verip, birtakım psikiyatrik belirtilerden kurtulmasının altında da LDN’nin hem immün sisteme hem de beynin nörokimyasına etki etme kabiliyeti yatıyor.

Hastalıkları önlemede ve yaşam kalitesini arttırmada düşük doz naltrekson.

Kaynak

10) LDN, Travma Hastalarında Mide Bulantısı Sorununu Hafifletiyor

Kol veya bacak yaralanması yaşamış hastalara morfinin yanında LDN de verildiğinde, tek başına morfinin etkisinden daha üstün bir etki göstermiyor acıyı/ağrıyı almada, fakat bu kombinasyonun hastaların mide bulantısına iyi geldiği gözlemleniyor.

Travma hastalarına morfin yanından düşük dozda naltrekson verilmesi müteakip opioit ilaç dozu gereksiniminde ve ilacın yan etkilerinde değişiklik yaratıyor mu?

Kaynak

11) LDN, Kaşıntıyı ve Muhtemelen de Histamin Entoleransını Hafifletiyor

Aşağıdaki çalışmada hastalar, merkezi sinir sisteminin histamin ve kapsaisine bağlı oluşan kaşıntıya verdiği tepkiyi gözlemlemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) cihazına giriyor. Histamin ve kapsaisin normalde hastalarda kaşınma, yanma, karıncalanma yapıyor, ancak LDN aldıklarında hastaların kaşıntı hissi azalıyor. Bu da fMRI cihazında, aktivasyondaki oldukça belirgin düşüşle teyit edilmiş oluyor.

Histamin ve Kapsaisin Kaynaklı Kaşınmayla Alakalı Hisler ile Bağlantılı Serebral Ağlar

Kaynak

Kaşıntı aynı zamanda sistemik skleroz/skleroderma (derinin kayış gibi sertleşip kalınlaşması) ve sedef gibi rahatsızlıklarda da görülen bir şey ve LDN bu hastalıklarda da kaşıntıya iyi gelebileceğe benziyor.

Sistemik Sklerozda Görülen Kaşıntıya Karşı Düşük Doz Naltrekson

Kaynak

Farelerin kaşıntı ve acıya bağlı sergiledikleri davranışlarda akut stres faktörlerinin etkisi

Kaynak

Yukarıdaki çalışmada, sistemik sklerozlu 3 kadın hasta şiddetli kaşıntı (pruritus) şikayetlerinde belirgin azalma yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Sayılan bu hastalıklarda kaşıntının şiddetini, hastaların ayrıca sahip olduğu otoimmün bazlı gastroentestenal rahatsızlıkların yarattığı enflamasyon belirliyora benziyor diyor çalışma yazarları.

12) LDN, Kemik İliği Dendrit Hücrelerinin Olgunlaşmasına Yardımcı Oluyor

Kemik iliği dendrit hücrelerinin (KİDH) hem fenotipik hem de fonksiyonel olgunlaşmasının değerlendirildiği aşağıdaki çalışmada, LDN’in MHC II, CD40, CD83, CD80 ve CD86’nın da aralarında bulunduğu uyarıcı moleküllerin ekpresyonunu arttırarak KİDH’lerin olgunlaşmasını hızlandırdığı tespit edilmiş.

LDN ayrıca pinositoz ve fagositoz işlemlerini de düşürüyor deniyor ve bunun yanında bir diğer bulgu da ACP ve FITC-dekstran biyoassay’deki düşüklük.

Çalışma LDN’in immün sistem idaresinde etkili olduğu, kanser terapilerinde hastanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dendrit hücresi bazlı aşı dizaynında da kullanılabileceği belirtiliyor.

Düşük doz naltrekson (LDN), kemik iliği dendrit hücrelerinin daha iyi olgunlaşmasını sağlıyor.

Kaynak

13) LDN, Uyuşturucu Problemi Olan Hastalara Yardımcı Olabilir

LDN, Opioid (Narkotik Analjezik) İlaç Yoksunluğu ve Detoks Hastalarının Tedavisinde Kullanılabilir

LDN’in,  yapılan soğuk basınç testleriyle ağrı toleransını yükselttiği ve uyuşturucu detoksundan çıkmış kişilerin çevreleriyle ilişki kurma ve toplum içine karışma yeteneklerini arttırdığı görülmüş.

Endojen opioit hormonal sistemde doğal olarak veya indüklenerek oluştuğu görülen bozukluklar olarak fibromiyalji, otizm ve opioid bağımlılığı

Kaynak

Yukarıdaki çalışmada geçen şu açıklamaya ise özellikle dikkatinizi çekmek isteriz:
“Sonuç Bildirimi: 1. Hastalık tedavisi için opioit ilaç verilen kişilerin insan ilişkileri otistik karakterdedir. 2. Otizm, HİPERopioiderjik bir bozukluktur. 3. Fibromiyalji, HİPOopioiderjik bir bozukluktur. 4. Opioid ilaç kullanımına bağlı düşük opioit tonüsü veya fibromiyalji, LDN ile ekseriya geri çevrilebilmektedir. 5. Otizm insidansındaki artış, doğumda gebelere analjezik (ağrı kesici) olarak opioit ilaç uygulamasındaki artıştan kaynaklanıyor olabilir.

Narkotik Analjezik ilaç (opioit) bağımlılarında LDN ile yapılmış ve yüksek başarı oranı gösteren bir çalışma:

Opioit İlaç Yoksunluğunda Kullanılan Çok Düşük Doz Naltrekson ve Clonidine Kombinasyonu

Kaynak

LDN, Fazla Alkol Tüketen Sigara İçicilerinde Alkol ve Sigara Krizlerini Azalttığı Gibi Bu İkisinin Kafa Yapıcı/Keyif Verici Etkisini de Azaltıyor

130 alkol ve sigara müptelasıyla yapılan çalışmada, Varenicline; 1 mg /günde 2 defa, LDN; 25 mg /günde 1 defa verilmek suretiyle, bu iki ilacın birlikte kullanımıyla müptelaların alkol ve sigara krizine daha az girdiği, sigara ve alkol aldıklarında da bundan daha AZ HAZ aldıkları tespit edilmiş.

Varenicline, düşük doz naltrekson ve bu ikisinin alkol ve sigara bağımlılarındaki etkisini araştıran klinik çalışmanın laboratuvar bulguları

Kaynak

LDN, Kokain Bağımlılığında Alevlenmeyi Önleyebiliyor

Farelerde yapılmış levo-tetrahydropalmatine (l-THP) ve düşük doz naltrekson deneyinde bedenin dopaminerjik ve endojen (kendi/öz) opioit sistemleri hedeflenerek kriz engelleniyor.

Kaynak

14) LDN, HIV/ AIDS Tedavisinde de Etkili

Dr. Bihari yedi yıl boyunca yüzlerce HIV/AIDS hastasını LDN ve kabul edilmiş diğer ilaçlarla tedavi ettikten sonra, %85’inin sisteminde virüsün tespit dahi edilemediği görülüyor. Anaakım HIV/AIDS terapilerinin başarısızlığıyla kıyaslandığında bu hakikaten çok önemli bir başarı oranı Dr. Bihari, ve tabii LDN için. Üstelik…LDN’in yan etkisi de yok! Oysa AIDS tedavisi için kullanılan pekçok kemoterapi artığı ilacın hastaları iyileştirmek şöyle dursun kısa yoldan ölüme götürdüğü tıp camiasınca bilinen bir gerçek.

Dr. Bihari’nin 1988 yılında Stokholm’de yapılan 4. Uluslararası AIDS Kongresi’ndeki Sözlü Sunumu

Kaynak

Yukarıdaki sunumdan öğrendiğimize göre, pekçok HIV/AIDS hastası yalnızca LDN alarak uzun yıllar semptomsuz yaşıyor o dönem.

HIV/AIDS hastalarının kanında beta-endorfin seviyeleri düşük oluyor. LDN ise hücrelerdeki opioit reseptörlerini tıkayarak vücuttaki bu eksikliğinin telafi edilmesini sağlıyor, seviyeler yükseldiğinde ise reseptörleri yeniden açıyor.

LDN’in HIV/AIDS tedavisinde bunca başarılı olmasının bir diğer nedeni de ‘Yardımcı T Hücreleri’nin (T lenfosit alt tipi) deteryorasyonunu önlemesi.

HIV ilaçları yüzünden oluşan anormal yağlanma da LDN kullanımıyla önemli ölçüde azaltılabiliyor.


15) LDN, Multipl Skleroz (MS) Semptomlarını Hafifletiyor

MS’li hastalar LDN ile sıkıntılarına çare bulabilirler. Nereden biliyoruz? Çünkü bazı hastalar semptomlarında %90’a varan iyileşme bildiriyor LDN’le. Bunların başında spastisitede (kas sertliğinde), bitkinlik ve mesane problemlerinde azalma geliyor.

Düşük Doz Naltreksonun Multiple sklerozlu hastaların yaşam kalitesindeki etkilerini araştıran randomize, plasebo kontrollü çalışma.

Kaynak

Yukarıdaki çalışma grubunda, LDN aldıkları dönem içerisinde MS hastalarının %1’inden azı yeni bir atak yaşıyor.

Günde 4.5 mg’lık LDN kullanımında kaslarda kasılma (spazm) sorunu başgösteren MS hastaları günlük dozu 3 mg’a çektiklerinde sorunu azaltabiliyorlar.

Kaynak

DİĞER BİLGİLER

-Doz-

İdeali, LDN hakkında bilgi sahibi bir doktor (nörolog) veya sağlıkçıya danışarak sizin için doğru ilaç olup olmadığını ve kullanacaksanız da doğru dozun ne olacağını öğrenmek.

Türkiye’de ve yurtdışında yaşayanlar şu linklerden bulundukları bölgede LDN reçete eden doktorlara ulaşabilirler:

LDN RESEARCH TRUST

Mesela, yukarıdaki linkten Türkiye için arama yaptığınızda karşınıza şu sonuç çıkıyor:

Bir diğer LDN bilgilendirme sitesinin (LDNSCIENCE.ORG) arama seçeneğinde, Türkiye için bilgiler daha da ayrıntı kazanıyor:


Türkiye’de İç Hastalıkları uzmanı, Dr. Gökşin Balım ve Fitoterapi, İç hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, bu konuda sorusu olan herkesin danışması gereken isimler.

Yurtdışı için araştırmalarınızda kullanabileceğiniz diğer linkler:

LDN DIRECT

LDN DOCTOR

  • LDN günde 1 defa, ekseriya gece yatmadan önce alınan bir ilaç.
  • Hastanın durumuna göre LDN dozu 1 mg’dan başlayıp 3 mg’a ve hatta 4.5 mg’a çıkabiliyor.
  • Yurtdışında LDN’i daha ziyade ‘compounding pharmacy’ denilen, majistral ilaç hazırlama özelliğine sahip eczanelerden temin ediyorsunuz, zira normal dozajı 50 mg olan bir ilaç bu. Fakat artık hazır 1 mg, 2 mg veya 4.5 mg’lık tabletler/kapsüller halinde de satın alınabiliyor. Ürünü reçetesiz olarak internet üzerinden temin edebileceğiniz adres için buraya tıklayınız.
  • Genel olarak, yavaş salınımlı ve dolgu malzemesi olarak kalsiyum karbonat kullanılmış LDN kapsülleri önerilmiyor.
  • LDN ekseriya tablet/kapsül şeklinde alınan bir ilaç, ancak topikal krem şeklinde de bulunabiliyor. Özellikle sedef hastaları krem şeklinde kullandıkları LDN’den hayli memnunlar.

– Yan Etkileri –

Yürütülen klinik deneylerde hastaların çoğu herhangi bir yan etki bildirmemiş, bildirenler de şikayetlerin birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden çözümlendiğini ifade etmiş.

Yan etki olarak bildirilenler ise;

– uyku sorunları,
– canlı rüyalar görme,
– mide bulantısı,
– gaz,
– karın şişkinliği/gerginliği,
– açlık hissi çekme,
– kas sertleşmesinde artış

Kaynak

Dikkat: LDN’in narkotik ağrı kesici ilaçlar veya immünsüpresif ilaçlarla birlikte alınmaması gerekiyor.

İnternet hasta forumlarında CFS – Kronik Bitkinlik Sendrom’lu ve küf hastalığından mustarip bazı kişilerin LDN’i kaldıramadığına dair bildirimler mevcut.

Her halükarda, LDN kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınız takdirde yapmanız gereken, varsa birlikte çalıştığınız sağlık profesyoneline danışmak olacaktır.

UYARI:
• LDN vücut genelinde opioit reseptörlerini tıkadığından, ‘opioit aktivatörü’ olarak çalışan ilaç (narkotik ilaçlar) kullananların, ilaç sistemden tamamen temizlenene dek LDN almaması gerekiyor. Bu tür narkotik ağrı kesicilere bağımlı şekilde yaşayan hastaların LDN’e emniyetli bir şekilde geçiş yapabilmeleri için aradan 10 gün ila 2 hafta kadar bir süre geçmesi gerekebiliyor. Kaynak

Tam doz naltrekson ilacının üzerinde, karaciğer hastalığından mustarip olanlarda kullanımına dikkat edilmesi gerektiği yazıyor.  Fakat LDN’de karaciğer fonksiyonlarına zarar verme gibi bir durum söz konusu değil. Kaynak

• Organ nakli yapılmış ve buna bağlı olarak immünsüpresif ilaç kullanması gerekenler LDN kullanamıyor. Kaynak

LDN’in hangi sağlık sorunlarının çözümlenmesinde kullanılabileceğini görmek için, aşağıda Türkçe altyazılı video-belgeselini görebileceğiniz, eski MS hastası ve ‘LDB Research Trust’ adlı vakfın kurucusu Linda Elsegood’un sitesinde bakabilir, listenin çıktısını almak istiyorsanız da bu adrese uğrayabilirsiniz.

Şimdi, özellikle otoimmün bazlı hastalığı olup da gebelik düşünenlerimizin çok dikkatle izlemesini önereceğimiz İrlanda’da LDN kullanımını anlatan kısa belgeselle sizleri başbaşa bırakalım.

Sağlıkla…